Werkt met mens en organisatie aan veranderingsprocessen 

Homepage-pijler-Monique-Zegveld

Coacht en traint (in) ondernemende organisaties

Uw medewerkers dragen voor een belangrijk deel bij aan het succes van uw organisatie.
Het is een open deur dat mensen die ‘lekker in hun vel zitten’ prettige medewerkers en collega’s zijn met constructief gedrag en een gezonde draagkracht.

Homepage-pijler-Monique-Zegveld2

Extern vertrouwens-persoon

Werkgevers, ongeacht de grootte van hun organisatie, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo dient u aandacht te schenken aan PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Het aanstellen van een geaccrediteerd (extern) vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Homepage-pijler-Monique-Zegveld3

Organisatie-Alignment

Wanneer de organisatie op alle niveaus in lijn met de missie en kernwaarden handelt, ontstaat er organisatie-alignment. Het resultaat is verbluffend: de kloof tussen de werkvloer, het management en directie verkleint, (de juiste) klanten en nieuwe medewerkers weten de organisatie beter te vinden en zullen ambassadeur worden.

Homepage-pijler-Monique-Zegveld4

Auteur

Kleuters ervaren de scheiding van hun ouders veelal als een persoonlijke afwijzing en leggen de schuld bij zichzelf. Kinderen die iets ouder zijn, maken zich vaak zorgen over hun ouders en kunnen erop gericht zijn om hen tevreden te stellen. Zij passen zich vervolgens sterk aan. Met alle gevolgen van dien … Voor deze kinderen én hun ouders schreef ik het boek: ‘Hé Fant, slurf eens wat in mijn oor!’

Coacht en traint (in) ondernemende organisaties

Uw medewerkers dragen voor een belangrijk deel bij aan het succes van uw organisatie.
Het is een open deur dat mensen die ‘lekker in hun vel zitten’ prettige medewerkers en collega’s zijn met constructief gedrag en een gezonde draagkracht.

Extern vertrouwenspersoon

Werkgevers, ongeacht de grootte van hun organisatie, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo dient u aandacht te schenken aan PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Het aanstellen van een geaccrediteerd (extern) vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Organisatie-Alignment

Wanneer de organisatie op alle niveaus in lijn met de missie en kernwaarden handelt, ontstaat er organisatie-alignment. Het resultaat is verbluffend: de kloof tussen de werkvloer, het management en directie verkleint, (de juiste) klanten en nieuwe medewerkers weten de organisatie beter te vinden en zullen ambassadeur worden.

Auteur

Kleuters ervaren de scheiding van hun ouders veelal als een persoonlijke afwijzing en leggen de schuld bij zichzelf. Kinderen die iets ouder zijn, maken zich vaak zorgen over hun ouders en kunnen erop gericht zijn om hen tevreden te stellen. Zij passen zich vervolgens sterk aan. Met alle gevolgen van dien … Voor deze kinderen én hun ouders schreef ik het boek: ‘Hé Fant, slurf eens wat in mijn oor!’