Organisatie-Alignment

Wanneer de organisatie op alle niveaus in lijn met de missie en kernwaarden handelt, ontstaat er organisatie-alignment. Het resultaat is verbluffend: de kloof tussen de werkvloer, het management en directie verkleint, (de juiste) klanten en nieuwe medewerkers weten de organisatie beter te vinden en zullen ambassadeur worden.

Missie en kernwaarden zijn elementen die binnen de organisatie echt geleefd mogen worden om geloofwaardig en dus betrouwbaar te zijn. Álle medewerkers binnen de organisatie spelen hierin een belangrijke rol.

Belangrijk is dat de top van de organisatie investeert in alignment en het een organisatiebrede prioriteit is.

Fibonacci-Curl-Icons_Donker Groen 4 Toevoegen van duurzame waarde aan de organisatie

Om alignment te realiseren is nu juist de medewerker journey belangrijk. Een flexibele arbeidsmarkt, mondige medewerkers, meningen en informatie die door digitalisering snel en openbaar worden en medewerkers die een groeiende behoefte hebben om een zinvolle bijdrage te leveren zijn als elementen belangrijk in de medewerkerbetrokkenheid. Pas dan wordt er duurzaam waarde aan de organisatie toegevoegd.

Formuleer het verhaal, de identiteit van de organisatie en zorg dat elke medewerker deze kent. Dragen de systemen en structuren binnen de organisatie bij aan de organisatie-identiteit? Dragen medewerkers het organisatieverhaal uit? Wie zijn de interne rolmodellen?
Hoe worden missie en kernwaarden doorvertaald op alle lagen in de organisatie?

Simon Sinek zegt: ‘Klanten zullen nooit van je organisatie houden als je eigen medewerkers dat niet doen.’ Daarom is het zo belangrijk om als organisatie te werken aan alignment, aan de gedeelde overtuigingen die ertoe leiden dat de organisatie en de medewerkers voor elkaar kiezen. Dat maakt de organisatie sterk. Om dit op alle niveaus te bereiken vraagt echt gerichte aandacht.

Over-Monique-Zegveld