Over Monique

Sinds 1984 werkt Monique als professional met mensen en veranderprocessen. Aanvankelijk als therapeut met mensen individueel. Later coachte zij teams en afdelingen in verandertrajecten om vervolgens de overstap naar het management te maken en organisaties te begeleiden zich te ontwikkelen en ‘toekomst proof’ te zijn.

Bevlogen, breed geïnteresseerd en met een enorme drive de kern van de zaak te willen begrijpen en te verwoorden, creëerde en greep zij kansen om zichzelf verder te ontwikkelen en stelde zo een onalledaags en uiterst bruikbaar palet samen. Zij specialiseerde zich verder op het gebied van zowel gedrag als organisaties en ontdekte dat ze de kennis en ervaring van beide gebieden goed en op een natuurlijke manier kon combineren en voor elkaar kon laten werken. Daarbij laat Monique zich inspireren door de universele wetmatigheden van de Gulden Snede, waarbij het gaat om het creëren van kloppende verhoudingen tussen asymmetrische delen om daarmee de harmonie te scheppen waaraan men zich verbindt en die werkbaar is. Daarom is het logo volgens de principes van de Gulden Snede en daaruit voortvloeiende Fibonacci Reeks vormgegeven.

Met een gevoelig moreel kompas nam zij ook andere zaken waar die onder de waterspiegel bleven en afbreuk doen aan medewerkers en organisaties. Bij ongewenste omgangsvormen of kwesties rond integriteit staat zij daarom als extern vertrouwenspersoon naast de medewerker en helpt de organisatie bij het beleid op deze thema’s.

Een aantal uitgangspunten zijn onlosmakelijk verbonden met Moniques leven en werken.

Fibonacci-Curl-Icons_Donker Groen 4 In de basis gelooft zij dat

  • iedereen kan zelf denken
  • iedereen kan veranderen
  • iedereen oké en van waarde is
  • twijfel of angst voelen mag
  • het ons met elkaar lukt
  • diversiteit voorwaarde is voor stabiliteit

 

Succesvol opgeleid in

Beeldende therapie  |  NLP-Master  |  Transactionele Analyse (101)
TOP (Trainen – Opleiden – Presenteren)  |  Familie-opstellingen
Deep Democracy

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit

Management Opleidingen  |  Organisatie- opstellingen

NIMA-A

 

Over-Monique-Zegveld